Hakkımızda

Antalya Sağlık Eğitim Gençlik Spor Kültür ve Dayanışma Derneği;
Birey, aile ve toplumumuzun izzetli, kültürlü, şahsiyetli, sorumluluk sahibi, özgüveni, ahlak ve moral değerleri yüksek, mili ve manevi değerlere bağlı ve koruyucu, erdemli ve hoşgörülü insanlardan oluşabilmesi için her türlü imkanı bu amaçlar doğrultusunda sarfetmek ve bu sayede temiz, ahlaklı ve her yönüyle sağlıklı, örnek bireylerin, ailelerin ve toplum yapısının inşası yönünde katkıda bulunmayı amaçlar. ANSED toplumumuzun ve bireylerin ulusal ve evrensel en temel hak ve özgürlüklerini, onların haysiyetleriyle, kişilikleriyle, izzetleriyle, adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak şekilde sınırlayan, toplumu oluşturan her bireyin fiziksel ve ruhsal gelişimleri ve eğitim süreçleri önündeki ekonomik, sosyal, kültürel, hukuksal, psikolojik ve fiziki her türlü engelin kaldırılması konusunda toplumun ve bireylerin yetştirilmesini hedef edinmiştir.